Organisatie

 

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is in 1999 gesticht, op initiatief van het erfgoedveld en de Provincie Zuid-Holland. Het heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een provinciaal kennis- en servicecentrum. Zonder directe publiekstaken zorgen wij ervoor dat door vraaggerichte producten en diensten erfgoedbeheerders en – gebruikers beter en gemakkelijker hun erfgoed kunnen behouden, ontsluiten en gebruiken. Ook voeren wij het erfgoedbeleid van de Provincie Zuid-Holland uit. 

Het Erfgoedhuis beschikt over uitgebreide expertise en een breed netwerk. Tot onze diensten behoren de Monumentenwacht, het Steunpunt Monumentenzorg & Archeologie, collectiebeheer en ontsluiting voor musea en archieven, erfgoededucatie, workshops en cursussen voor professionals en vrijwilligers en de organisatie van netwerkbijeenkomsten.

provincie Zuid-Holland  

Het werk van het Erfgoedhuis Zuid-Holland wordt in belangrijke mate mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provincie Zuid-Holland.