Factsheets Erfgoedwet

 
10 augustus 2016

Factsheets Erfgoedwet

Per 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. De Erfgoedwet is de eerste overkoepelende Nederlandse wet voor monumenten, museale objecten, musea en archeologie op het land en onder water. Uitgangspunt van de Erfgoedwet is dat de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het culturele erfgoed zo veel mogelijk bij het erfgoedveld zelf komt te liggen. Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg het bevoegd gezag. Met de invoering van de Erfgoedwet wijzigt er het één en ander. Erfgoedhuis ZH maakte drie factsheets met de belangrijkste informatie over: