Samenwerking Zuid-Hollands Landschap

 
Samen zorgen voor het waardevolle landschap en erfgoed van de provincie Zuid-Holland om er nu en in de toekomst van te kunnen genieten.

Erfgoedhuis Zuid-Holland en Zuid-Hollands Landschap hebben een gemeenschappelijke ambitie: beter behoud en meer beleving van natuur, erfgoed en landschap in Zuid-Holland. Hieraan werken we door onze kennis en passie te bundelen, door onze doelgroepen te combineren en door het organiseren van gemeenschappelijke evenementen en activiteiten (Molennetwerk, gezamenlijk Open Monumentendag, gezamenlijke vrijwilligersdag, gezamenlijke inzet op terreinen zoals bijvoorbeeld Koeneschans). Kijk voor meer informatie op de website van onze gemeenschappelijke samenwerking www.landschaperfgoedzh.nl. Of download hier ons visiedocument van de stichting Landschap & Erfgoed ZH.
 
In deze stichting LEZH is ook het programma De Groene Motor ondergebracht. Tot en met 2016 heeft de provincie geld aan dit programma toegekend om vrijwilligers in natuur en landschap te ondersteunen op allerlei gebieden (gereedschappen, trainingen, groepen, begeleiding etc.). 
landschaperfgoed zh logo met tekst

Wij staan voor:

  • leefbaarheid van Zuid-Holland door mooi erfgoed en landschap
  • toegankelijkheid daarvan voor zoveel mogelijk burgers
  • samenwerking met een groot 'middenveld' van organisaties en overheden
  • actieve betrokkenheid van duizenden donateurs en vrijwilligers
  • het provinciale landschaps- en cultuurbeleid

Op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor de speciale nieuwsbrief of lees ons laatst verschenen jaarverslag

De Groene Motor

De Groene Motor is het provinciale programma dat vrijwilligers in de leefomgeving stimuleert en ondersteunt. Het programma is ondergebracht bij het samenwerkingsverband Landschap & Erfgoed Zuid-Holland. Lees meer.