Cursussen

 

Het Erfgoedhuis organiseert voor alle betrokkenen in het erfgoedveld cursussen, trainingen en studiedagen. Zowel professionals als vrijwilligers kunnen bij ons terecht om over diverse onderwerpen bij te leren.

Voor de cursus molengids kunt u contact opnemen met Ellen Steendam (steendam@erfgoedhuis-zh.nl).

Cursustraject Kennis is Kracht

Het Erfgoedhuis biedt vrijwilligers en (in beperkte mate) betaalde medewerkers van erfgoedinstellingen cursussen aan in het project Kennis is kracht. De komende drie jaar ontvangt het Erfgoedhuis ZH opnieuw subsidie om zo’n 60 cursussen te organiseren. Ook het Fonds Schiedam-Vlaardingen en de provincie Zuid-Holland dragen hieraan bij. Om de gedeelde kennis duurzaam te verankeren, worden daarnaast zes trainingen georganiseerd om ervaren vrijwilligers op te leiden tot docent, zodat zij hun kennis kunnen doorgeven aan andere vrijwilligers in hun organisatie. Verder worden van iedere cursus factsheets online beschikbaar gesteld, met daarin alle handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Klik hier voor het actuele cursusaanbod op het vrijwilligersplatform Zelf Doen in Erfgoed en Groen.

Er zijn in dit traject ook cursussen op maat mogelijk op het gebied van het beheren, behouden, benutten en beleven van erfgoed.

Heeft u vragen over deelname aan het cursustraject? Lees hier de spelregels. Of neem contact op met Tamara van Zwol (vanzwol@erfgoedhuis-zh.nl).