Downloads afgelopen informatiebijeenkomsten

 

Programma 2016 - downloads

In 2016 hebben de onderstaande informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. U kunt de handouts van de presentaties hieronder downloaden. 

Informatiebijeenkomst Erfgoed en Veligheid

donderdag 8 december

Beschikbare downloads van de presentaties:

Brandpreventie op molens, Mark Ravesloot, adviseur molens Vereniging de Hollandsche Molen

Calamiteiten en Cultureel Erfgoed, Bert Vis, Adviseur Infrastructuur
Veiligheidsregio Haaglanden

Veiligheidszorg voor erfgoed, Hanneke Nuijten, Programmaleider Veilig Erfgoed. Afdeling. Conservering & Restauratie 

Informatiebijeenkomst Erfgoed en Handhaving

Donderdag 22 september


Beschikbare downloads van de presentaties:

Inleiding, Marc Laman

Toezicht en Handhaving gemeente Delft, Wim Kruf, afdeling Vergunningen

(presentatie niet beschikbaar)

Handhaving en archeologie in Delft en omstreken, Steven Jongma

De juridische (on)mogelijkheden van de instandhoudingsplicht en de Erfgoedwet, Tom Barkhuysen, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden


Informatiebijeenkomst Erfgoed en Toerisme

Donderdag 19 mei 2016


Beschikbare downloads van de presentaties:
Etaleren van Erfgoed door Peter Bouwer (gemeente Westland)
Molen 'De vier Winden' in Westland door Dick Schalke
Dijkverzwaring Capelle aan den IJssel door Jos van de Lindeloof
Erfgoed & Publieksbereik in de gemeente Utrecht, door Rene de Kam (niet beschikbaar)

Informatiebijeenkomst Erfgoed en Bouwhistorie
Donderdag 10 maart 2016

Beschikbare downloads van de presentaties:
Bouwhistorisch Onderzoek en Herbestemmen van Edwin Orsel (gemeente Leiden)
Bouwhistorie en Herbestemmen van Andries Lugten (architect te Dordrecht)
Dynamische Waardestelling van Boukje Overbeek (Gelders Genootschap)

Programma 2017

Op 2 mei vondt de informatiebijeenkomst plaats over de Omgevingsvisie en Burgerparticipatie. Er werden 3 presentaties gegeven, waarvan de powerpoints hieronder kunnen worden gedownload.

Presentatie Omgevingswet en burgerparticipatie, Anna Domingo ProDemos

Presentatie Informatiehuis Cultureel Erfgoed, Nadine van Tijn RCE

Presentatie Omgevingsvisie en Burgerparticicpatie, Marcel van Veen

Voor meer informatie over de Omgevinsgwet en Burgerparticipatie en andere wetenswaardigheden vind je op de website Aan de slag met de Omgevingswet.