Downloads afgelopen informatiebijeenkomsten

 

Programma 2016 - downloads

In 2016 hebben de onderstaande informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. U kunt de handouts van de presentaties hieronder downloaden. 

Informatiebijeenkomst Erfgoed en Veligheid

donderdag 8 december

Beschikbare downloads van de presentaties:

Brandpreventie op molens, Mark Ravesloot, adviseur molens Vereniging de Hollandsche Molen

Calamiteiten en Cultureel Erfgoed, Bert Vis, Adviseur Infrastructuur
Veiligheidsregio Haaglanden

Veiligheidszorg voor erfgoed, Hanneke Nuijten, Programmaleider Veilig Erfgoed. Afdeling. Conservering & Restauratie 

Informatiebijeenkomst Erfgoed en Handhaving

Donderdag 22 september


Beschikbare downloads van de presentaties:

Inleiding, Marc Laman

Toezicht en Handhaving gemeente Delft, Wim Kruf, afdeling Vergunningen

(presentatie niet beschikbaar)

Handhaving en archeologie in Delft en omstreken, Steven Jongma

De juridische (on)mogelijkheden van de instandhoudingsplicht en de Erfgoedwet, Tom Barkhuysen, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden


Informatiebijeenkomst Erfgoed en Toerisme

Donderdag 19 mei 2016


Beschikbare downloads van de presentaties:
Etaleren van Erfgoed door Peter Bouwer (gemeente Westland)
Molen 'De vier Winden' in Westland door Dick Schalke
Dijkverzwaring Capelle aan den IJssel door Jos van de Lindeloof
Erfgoed & Publieksbereik in de gemeente Utrecht, door Rene de Kam (niet beschikbaar)

Informatiebijeenkomst Erfgoed en Bouwhistorie
Donderdag 10 maart 2016

Beschikbare downloads van de presentaties:
Bouwhistorisch Onderzoek en Herbestemmen van Edwin Orsel (gemeente Leiden)
Bouwhistorie en Herbestemmen van Andries Lugten (architect te Dordrecht)
Dynamische Waardestelling van Boukje Overbeek (Gelders Genootschap)

Programma 2017 - downloads

Op dinsdag 2 mei vondt de informatiebijeenkomst plaats over de Omgevingsvisie en Burgerparticipatie. Er werden 3 presentaties gegeven, waarvan de powerpoints hieronder kunnen worden gedownload.

Presentatie Omgevingswet en burgerparticipatie, Anna Domingo ProDemos

Presentatie Informatiehuis Cultureel Erfgoed, Nadine van Tijn RCE

Presentatie Omgevingsvisie en Burgerparticicpatie, Marcel van Veen

Voor meer informatie en over de Omgevinsgvisie en Burgerparticipatie en andere wetenswaardigheden vind je op de website Aan de slag met de Omgevingswet en via Omgevingweb.nl.

Op donderdag 29 juni vond de tweede Informatiebijeenkomst 'Omgevingswet' plaats in 'De Nieuwe Energie' te Leiden. Rode draad was deze keer het Omgevingsplan dat straks in de plaats komt van de bestemmingsplannen. Er zijn 3 presentataties gegeven die u hieronder kunt downloaden.

Presentatie van Marc Berends, Erfgoed op kaart en in Omgevingsplan, gemeente Breda

Presentatie van Melina Schouten, Omgevingsplan De Binckhorst, gemeente Den Haag

Presentatie van Jose van Campen, Omgevingsplan op Kwaliteit (OOK)

U kunt via verschillende websites en discussieplatforms meer informatie en inspiratie krijgen over het nut, doel en gebruik van het Omgevingsplan. Hieronder een kleine voorselectie:

Erfgoedstem

VNG 

RCE 

Erfgoedstem 

Website 'Aan de slag met de Omgevingswet'

Binnenlandsbestuur

De derde en laatste Informatiebijeenkomst over de Omgevingswet vindt plaats op donderdag 5 oktober in de bibliotheek van het Museum van Boymans-Van Beuningen te Rotterdam. Het centrale onderwerp is dan de digitale cultuurhistorische waardenkaart.